اولین فروش اولین فروشگاه آنلاین ثبت شد 🎉❤️

اولین فروش اولین فروشگاه آنلاین ثبت شد 🎉❤️

پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی تیم فنی دونفره ما برای ساخت جیبرس، نهایتا همین چند لحظه پیش اولین فروش در اولین فروشگاه آنلاین راه‌اندازی شده در جیبرس ثبت شد.

البته این فروشگاه چند هفته پیش‌تر ساخته شده بود ولی اولین فروش آنلاین همراه با پرداخت آنلاین الان ثبت شد.

توصیه شده برای شما